Överst på sidan

Med fokus på hållbarhet

Vi på Nic vill vara en ansvarsfull och långsiktig samarbetspartner. Därför har vi en treårig hållbarhetsstrategi med FNs och Orklas miljömål som grund. Läs mer om Orklas strategi här: orkla.com/sustainability

Säkra produkter

Trygga produkter (ursprungsland, spårbarhet, dokumentation o.s.v.)
Symboler som visar våra hållbara produkter.
Vi följer Orkla Allergen Management Guidelines
Godkända leverantörer enligt Orklas kvalitetsmål.

Hållbara inköp

Hållbara råvaror och hållbart producerade produkter. (UTZ, RSPO, Fairtrade o.s.v.)
Friskare hav och reducerar därför antalet engångsartiklar i plast.
100% återanvändbara eller återvinningsbara förpackningar år 2025, t.ex. strösselpåsar.

Miljö

Reducering av matavfall och minska matsvinnet.
Minskade koldioxidutsläpp
 och reducering av vårt "carbon footprint".
Endast FSC-märkt
 och återvunnet papper i bägare och kartonger.
100% fossilfri energi
 år 2021 för lager och produktion.  

Social hållbarhet

Jämställda och rättvisa arbetsvillkor för de anställda.
Säkra arbetsplatser
 utan skador med en vision om 0% skador (EHS).
Ansvarsfull arbetsgivare
 med nöjda medarbetare.
Bidra till mångfald
 och minska utanförskap.  

Välmående

Naturliga ingredienser.
Veganska
 produkter.
Palmoljefria
 produkter.
Produkter med reducerad sockerhalt.
Produkter fria från AZO-färger. 

Vi fortsätter att plastreducera

Ett viktigt arbete för oss på Nic är att reducera antalet engångsartiklar, enligt SUP-direktivet. Vi försöker att hitta hållbara alternativ tillsammans med våra leverantörer där många olika aspekter vägs in, till exempel CO2-avtryck. För att göra skillnad vill vi jobba nära våra kunder. Ett konkret exempel på detta är att vi hjälpt en av våra största kunder att anpassa sin förpackning och gör den mer hållbar. Tack vare detta samarbete så har deras förbrukning av plast, papper och vatten reducerats rejält. Resultat visar -700 kg plast/år, -700 kg kartong/år och -10 000m3 vatten/år.

Vad betyder SUP?

ESUP är en förkortning av Single Use Plastics och baseras på EU direktivet 2019/904. Direktivet ska främja en cirkulär ekonomi och motverka nedskräpningen av plastartiklar i naturen, och då framförallt i haven. Detta innebär bl.a. ett förbud mot 10 specifika engångsartiklar, så som sugrör och skedar av plast.

Alla våra pappersbägare är certifierade enligt FSC

FSC står för Forest Stewardship Council är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och papper. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen också på lång sikt kan ge de här nyttigheterna. De som deltar i FSC vill frivilligt bidra till detta.

Alla våra pappersbägare är certifierade enligt FSC.
Läs mer på FSC hemsida
Läs mer om våra pappersbägare

Miljöarbetet

Företagen inom Nic Group ska förvalta och utveckla verksamheten med långsiktig hänsyn till människor, djur och miljö. Genom att ständigt förbättra rutiner och minska miljöbelastningen bidrar vi till en hållbar utveckling på jorden.
Det gör vi genom att: 
  • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företagen. Vi diskuterar miljöfrågorna löpande och väger in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter. 
  • Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer.
  • Ständigt ha en dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.
  • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter, dels genom effektivisering och dels genom lämpliga val av transportmedel.
  • Källsortera avfall i enlighet med kommunens källsorteringsprogram.

Utöver detta ska Nic Group uppfylla lag- och myndighetskrav beträffande miljön och sträva efter att göra detta med god marginal samt bidra till uppfyllandet av de nationella miljömålen. Den inställningen ska genomsyra allt arbete inom Nic. Är det några övriga frågor kring vår organisation och hur vi arbetar så hör gärna av er till oss eller kika in på Orklas hemsida för att få veta mer gällande vårt arbete med kvalitet och miljö.

Kvalitetsarbetet

Hos företagen i Nic Group är kvalitet av stor vikt i arbetet. Målsättningen är att leverera korrekt och stabil produktkvalitet. Det gör vi genom att upprätthålla goda rutiner i hela värdekedjan.

Eftersom Nimatopaal är en del av Orkla-koncernen implementerar företaget Orkla Foods Safety Standard (OFSS). Den standarden bygger på BRC (British Retail Consortium Standard) och har samma minimumkrav som säkrar att kunder känner trygghet vid köp av produkter under varumärket Nic. Dessutom så är även allergenhantering en styrande grundförutsättning inom koncernen och Orkla Allergen Management Guidlines ger oss ramar för hantering av allergener.

Med fokus på hållbarhet

Vi på Nic vill vara en ansvarsfull och långsiktig samarbetspartner. Därför har vi en treårig hållbarhetsstrategi med FNs och Orklas miljömål som grund. Läs mer om Orklas strategi här: orkla.com/sustainability

Säkra produkter

Trygga produkter (ursprungsland, spårbarhet, dokumentation o.s.v.)
Symboler som visar våra hållbara produkter.
Vi följer Orkla Allergen Management Guidelines
Godkända leverantörer enligt Orklas kvalitetsmål.

Hållbara inköp

Hållbara råvaror och hållbart producerade produkter. (UTZ, RSPO, Fairtrade o.s.v.)
Friskare hav och reducerar därför antalet engångsartiklar i plast.
100% återanvändbara eller återvinningsbara förpackningar år 2025, t.ex. strösselpåsar.

Miljö

Reducering av matavfall och minska matsvinnet.
Minskade koldioxidutsläpp
 och reducering av vårt "carbon footprint".
Endast FSC-märkt
 och återvunnet papper i bägare och kartonger.
100% fossilfri energi
 år 2021 för lager och produktion.  

Social hållbarhet

Jämställda och rättvisa arbetsvillkor för de anställda.
Säkra arbetsplatser
 utan skador med en vision om 0% skador (EHS).
Ansvarsfull arbetsgivare
 med nöjda medarbetare.
Bidra till mångfald
 och minska utanförskap.  

Välmående

Naturliga ingredienser.
Veganska
 produkter.
Palmoljefria
 produkter.
Produkter med reducerad sockerhalt.
Produkter fria från AZO-färger. 

Vi fortsätter att plastreducera

Ett viktigt arbete för oss på Nic är att reducera antalet engångsartiklar, enligt SUP-direktivet. Vi försöker att hitta hållbara alternativ tillsammans med våra leverantörer där många olika aspekter vägs in, till exempel CO2-avtryck. För att göra skillnad vill vi jobba nära våra kunder. Ett konkret exempel på detta är att vi hjälpt en av våra största kunder att anpassa sin förpackning och gör den mer hållbar. Tack vare detta samarbete så har deras förbrukning av plast, papper och vatten reducerats rejält. Resultat visar -700 kg plast/år, -700 kg kartong/år och -10 000m3 vatten/år.

Vad betyder SUP?

ESUP är en förkortning av Single Use Plastics och baseras på EU direktivet 2019/904. Direktivet ska främja en cirkulär ekonomi och motverka nedskräpningen av plastartiklar i naturen, och då framförallt i haven. Detta innebär bl.a. ett förbud mot 10 specifika engångsartiklar, så som sugrör och skedar av plast.

Alla våra pappersbägare är certifierade enligt FSC

FSC står för Forest Stewardship Council är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och papper. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen också på lång sikt kan ge de här nyttigheterna. De som deltar i FSC vill frivilligt bidra till detta.

Alla våra pappersbägare är certifierade enligt FSC.
Läs mer på FSC hemsida
Läs mer om våra pappersbägare

Miljöarbetet

Företagen inom Nic Group ska förvalta och utveckla verksamheten med långsiktig hänsyn till människor, djur och miljö. Genom att ständigt förbättra rutiner och minska miljöbelastningen bidrar vi till en hållbar utveckling på jorden.
Det gör vi genom att: 
  • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företagen. Vi diskuterar miljöfrågorna löpande och väger in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter. 
  • Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer.
  • Ständigt ha en dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.
  • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter, dels genom effektivisering och dels genom lämpliga val av transportmedel.
  • Källsortera avfall i enlighet med kommunens källsorteringsprogram.

Utöver detta ska Nic Group uppfylla lag- och myndighetskrav beträffande miljön och sträva efter att göra detta med god marginal samt bidra till uppfyllandet av de nationella miljömålen. Den inställningen ska genomsyra allt arbete inom Nic. Är det några övriga frågor kring vår organisation och hur vi arbetar så hör gärna av er till oss eller kika in på Orklas hemsida för att få veta mer gällande vårt arbete med kvalitet och miljö.

Kvalitetsarbetet

Hos företagen i Nic Group är kvalitet av stor vikt i arbetet. Målsättningen är att leverera korrekt och stabil produktkvalitet. Det gör vi genom att upprätthålla goda rutiner i hela värdekedjan.

Eftersom Nimatopaal är en del av Orkla-koncernen implementerar företaget Orkla Foods Safety Standard (OFSS). Den standarden bygger på BRC (British Retail Consortium Standard) och har samma minimumkrav som säkrar att kunder känner trygghet vid köp av produkter under varumärket Nic. Dessutom så är även allergenhantering en styrande grundförutsättning inom koncernen och Orkla Allergen Management Guidlines ger oss ramar för hantering av allergener.
// JavaScript source code