Användning av cookies och personuppgifter

1. Nic Sweden AB (556255-2645), som är en del av Orkla ASA (910747711), svarar för behandlingen av dina personuppgifter och vi lovar att behandla dem på ett säkert sätt.
2. Kontakta oss på gdpr@nicice.se om du vill få tillgång till, få utlämnat, korrigera eller radera personuppgifter som vi har lagrat. Du kan också lämna klagomål, kräva begränsningar eller ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Du kan också klaga hos Datainspektionen om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter. 3. Genom att använda denna webbplats godkänner du denna policy.

Information vi samlar in
4. Vi samlar endast in personuppgifter på denna webbplats om de delges oss direkt av användaren. Exempel på uppgifter kan vara e-postadress, namn, hem- eller arbetsadress och telefonnummer, dessa uppgifter får vi endast tillgång genom ditt samtycke. I normala fall kommer du endast dela sådana uppgifter om du vill registrera dig för att ta emot vårt nyhetsbrev, eller göra ett köp i vår webbshop.
5. Vi använder också analytiska och statistiska verktyg som övervakar information om dina besök på vår webbplats och de resurser som du får tillgång till. Denna information inkluderar, men är inte begränsad till, trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsinformation (men dessa uppgifter kommer inte att identifiera dig personligen).

Hur vi använder insamlad data

6. Vi kan lagra och behandla personuppgifter som du delger oss i enlighet med GDPR.

7. Informationen som vi samlar in och lagrar om dig används främst för att göra det möjligt för oss att tillhandahålla våra tjänster till dig och för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig. Dessutom kan vi använda informationen för följande ändamål:
  • För att meddela dig om ändringar på vår webbplats, såsom förbättringar eller ändringar av tjänster/produkter, som kan påverka vår tjänst
  • Om du är en befintlig kund kan vi kontakta dig med information om varor och tjänster som liknar dem som var föremål för en tidigare försäljning till dig; 
  • Där du har samtyckt till att få våra nyhetsbrev, för att tillhandahålla dessa till dig. 
  • Där du har samtyckt till att få digitala erbjudanden, för att tillhandahålla dessa till dig.
 
Hur vi delar insamlad data
8. Vi kan lämna ut din information till tillsynsorgan för att göra det möjligt för oss att följa lagen och för att hjälpa bedrägeribekämpning och minimera kreditrisken.
9. Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter kan du göra det genom att skicka ett mail till gdpr@nicice.se.

Kontrollera användningen av din data
10. Om du har gett oss samtycke till att använda dina uppgifter för ett visst syfte kan du när som helst återkalla eller ändra detta samtycka. Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter eller vill ändra det samtycke som du har gett oss kan du när som helst maila oss på gdpr@nicice.se.

Var vi lagrar dina personuppgifter
11. Nimatopaal i Dala-Järna AB kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Men vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om vi behöver dela dina uppgifter med Nimatopaal i Dala-Järna AB leverantörer eller samarbetspartners som finns utanför eller lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer Nimatopaal i Dala-Järna AB att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Säkerhet
12. Överföringen av information via internet eller e-post är inte helt säkert. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera datasäkerheten medan du överför den till vår webbplats; sådan överföring sker på egen risk. När vi har fått dina personuppgifter kommer vi att använda strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.
13. Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord så att du kan komma åt vissa delar av vår webbplats är du ansvarig för att detta lösenord är konfidientiellt. Du bör välja ett lösenord som är svårt för någon att gissa.

Länkar till tredje part
14. Du kan hitta länkar till webbplatser till tredje part på vår site nicice.se. Dessa webbplatser bör ha sin egen personuppgiftspolicy, vilken du bör kontrollera. Vi varken accepterar eller tar ansvar för deras policy, eftersom vi inte har någon kontroll över dem. Användning av cookies
15. Orklas webbplatser använder cookies och liknande teknik som lagras på din dator, mobiltelefon eller surfplatta, oftast med hjälp av en webbläsare. Cookies används bland annat för att ge besökare tillgång till olika webbfunktioner, skilja besökarna på webbplatserna från varandra, analysera hur bra vår webbplats och våra webbtjänster fungerar samt för anpassad, intressebaserad marknadsföring. Det innebär att vi i större eller mindre grad använder personuppgifterna, på så sätt som beskrivs nedan, och den här informationen hjälper oss att förbättra webbplatsen och göra vår digitala kommunikation mer relevant för mottagarna.

Besökarna kan frivilligt välja att godkänna användningen av cookies genom att justera webbläsarens inställningar. Du kan ändra inställningarna för webbläsaren så att du antingen förhindrar att cookies hämtas automatiskt eller att du måste godkänna varje enskild cookie. I webbläsarens inställningar kan du också radera cookies när som helst. Hur det görs beror på vilken webbläsare du använder. Läs i «inställningar/internetalternativ/säkerhet» eller motsvarande meny i din webbläsare för närmare anvisningar om hur din webbläsare fungerar. Tänk på att om du säger nej till cookies, kan det påverka funktionaliteten på vår webbplats och andra webbplatser.

Dina rättigheter
16. GDPR ger dig rätt att få tillgång till information som finns hos oss. Vänligen skriv till oss eller kontakta oss via e-post om du vill begära bekräftelse av vilken personlig information vi har om dig. Du har rätt att ändra de behörigheter som du har gett oss i förhållande till hur vi kan använda dina uppgifter. Du har också rätt att begära att vi upphör med att använda dina uppgifter eller att vi raderar alla personuppgifter som vi har om dig. Du kan utöva dessa rättigheter när som helst genom att skriva till oss via e-post till gdpr@nicice.se.

Uppdateringar av policy
17. Uppdateringar av denna policy sker för att återspegla ändringar på webbplatsen och kundfeedback. Läs regelbundet denna policy för att få information om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kontakta oss gärna om du har några frågor, kommentarer eller förfrågningar om denna policy. Skriv till oss på Nic Sweden AB, Storbyvägen 7, 786 71 Dala-Järna eller gdpr@nicice.se

Version: 2 2023
Användning av cookies och personuppgifter
1. Nic Sweden AB (556255-2645), som är en del av Orkla ASA (910747711), svarar för behandlingen av dina personuppgifter och vi lovar att behandla dem på ett säkert sätt.
2. Kontakta oss på gdpr@nicice.se om du vill få tillgång till, få utlämnat, korrigera eller radera personuppgifter som vi har lagrat. Du kan också lämna klagomål, kräva begränsningar eller ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Du kan också klaga hos Datainspektionen om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter. 3. Genom att använda denna webbplats godkänner du denna policy.

Information vi samlar in
4. Vi samlar endast in personuppgifter på denna webbplats om de delges oss direkt av användaren. Exempel på uppgifter kan vara e-postadress, namn, hem- eller arbetsadress och telefonnummer, dessa uppgifter får vi endast tillgång genom ditt samtycke. I normala fall kommer du endast dela sådana uppgifter om du vill registrera dig för att ta emot vårt nyhetsbrev, eller göra ett köp i vår webbshop.
5. Vi använder också analytiska och statistiska verktyg som övervakar information om dina besök på vår webbplats och de resurser som du får tillgång till. Denna information inkluderar, men är inte begränsad till, trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsinformation (men dessa uppgifter kommer inte att identifiera dig personligen).

Hur vi använder insamlad data

6. Vi kan lagra och behandla personuppgifter som du delger oss i enlighet med GDPR.

7. Informationen som vi samlar in och lagrar om dig används främst för att göra det möjligt för oss att tillhandahålla våra tjänster till dig och för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig. Dessutom kan vi använda informationen för följande ändamål:
  • För att meddela dig om ändringar på vår webbplats, såsom förbättringar eller ändringar av tjänster/produkter, som kan påverka vår tjänst
  • Om du är en befintlig kund kan vi kontakta dig med information om varor och tjänster som liknar dem som var föremål för en tidigare försäljning till dig; 
  • Där du har samtyckt till att få våra nyhetsbrev, för att tillhandahålla dessa till dig. 
  • Där du har samtyckt till att få digitala erbjudanden, för att tillhandahålla dessa till dig.
 
Hur vi delar insamlad data
8. Vi kan lämna ut din information till tillsynsorgan för att göra det möjligt för oss att följa lagen och för att hjälpa bedrägeribekämpning och minimera kreditrisken.
9. Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter kan du göra det genom att skicka ett mail till gdpr@nicice.se.

Kontrollera användningen av din data
10. Om du har gett oss samtycke till att använda dina uppgifter för ett visst syfte kan du när som helst återkalla eller ändra detta samtycka. Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter eller vill ändra det samtycke som du har gett oss kan du när som helst maila oss på gdpr@nicice.se.

Var vi lagrar dina personuppgifter
11. Nimatopaal i Dala-Järna AB kommer främst att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Men vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om vi behöver dela dina uppgifter med Nimatopaal i Dala-Järna AB leverantörer eller samarbetspartners som finns utanför eller lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer Nimatopaal i Dala-Järna AB att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Säkerhet
12. Överföringen av information via internet eller e-post är inte helt säkert. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera datasäkerheten medan du överför den till vår webbplats; sådan överföring sker på egen risk. När vi har fått dina personuppgifter kommer vi att använda strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.
13. Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord så att du kan komma åt vissa delar av vår webbplats är du ansvarig för att detta lösenord är konfidientiellt. Du bör välja ett lösenord som är svårt för någon att gissa.

Länkar till tredje part
14. Du kan hitta länkar till webbplatser till tredje part på vår site nicice.se. Dessa webbplatser bör ha sin egen personuppgiftspolicy, vilken du bör kontrollera. Vi varken accepterar eller tar ansvar för deras policy, eftersom vi inte har någon kontroll över dem. Användning av cookies
15. Orklas webbplatser använder cookies och liknande teknik som lagras på din dator, mobiltelefon eller surfplatta, oftast med hjälp av en webbläsare. Cookies används bland annat för att ge besökare tillgång till olika webbfunktioner, skilja besökarna på webbplatserna från varandra, analysera hur bra vår webbplats och våra webbtjänster fungerar samt för anpassad, intressebaserad marknadsföring. Det innebär att vi i större eller mindre grad använder personuppgifterna, på så sätt som beskrivs nedan, och den här informationen hjälper oss att förbättra webbplatsen och göra vår digitala kommunikation mer relevant för mottagarna.

Besökarna kan frivilligt välja att godkänna användningen av cookies genom att justera webbläsarens inställningar. Du kan ändra inställningarna för webbläsaren så att du antingen förhindrar att cookies hämtas automatiskt eller att du måste godkänna varje enskild cookie. I webbläsarens inställningar kan du också radera cookies när som helst. Hur det görs beror på vilken webbläsare du använder. Läs i «inställningar/internetalternativ/säkerhet» eller motsvarande meny i din webbläsare för närmare anvisningar om hur din webbläsare fungerar. Tänk på att om du säger nej till cookies, kan det påverka funktionaliteten på vår webbplats och andra webbplatser.

Dina rättigheter
16. GDPR ger dig rätt att få tillgång till information som finns hos oss. Vänligen skriv till oss eller kontakta oss via e-post om du vill begära bekräftelse av vilken personlig information vi har om dig. Du har rätt att ändra de behörigheter som du har gett oss i förhållande till hur vi kan använda dina uppgifter. Du har också rätt att begära att vi upphör med att använda dina uppgifter eller att vi raderar alla personuppgifter som vi har om dig. Du kan utöva dessa rättigheter när som helst genom att skriva till oss via e-post till gdpr@nicice.se.

Uppdateringar av policy
17. Uppdateringar av denna policy sker för att återspegla ändringar på webbplatsen och kundfeedback. Läs regelbundet denna policy för att få information om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kontakta oss gärna om du har några frågor, kommentarer eller förfrågningar om denna policy. Skriv till oss på Nic Sweden AB, Storbyvägen 7, 786 71 Dala-Järna eller gdpr@nicice.se

Version: 2 2023