Överst på sidan

Information om pappersbägare

Nic's pappersbägare är tillverkade under ansvar för människa och miljö. 

Var rädd om miljön, välj rätt pappersbägare. När du köper en bägare från Nic ska du vara säker på att den kommer från ett ansvarfullt skogsbruk som innebär att det tar hänsyn till människa och miljö. Här nedan kan du läsa mer om vilka certifieringar våra bägare har för att uppnå de resultaten. FSC står för Forest Stewardship Council är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.Företag som följer FSC:s regler och standarder får märka sina produkter med FSC:s varumärke och bli certifierade. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.Därför väljer Nic dessa bägare.


Läs mer på FSC hemsida

BRC Globala standarden för livsmedelssäkerhet (på engelska Global Standard for Food Safety) har utvecklats av British Retail Consortium (BRC), som är en organisation för de största detaljhandelskedjorna i Storbritannien. Standarden är godkänd av detaljhandelsorganisationen Global Food Safety Initiative (GFSI).HACCP är basen i arbetet, men det finns även långtgående krav på kvalitetsledningssystem, processtyrning, lokaler och personal. BRC Globala Standarden för livsmedelssäkerhet vänder sig till processindustri och förädlare. BRC Globala Standarden för lagring och distribution vänder sig till lager, grossister och distributörer. 

Läs mer på BRC

Våra hållbara Nic eco-pappersbägare (20-104, 20-105, 20-106) är tillverkade av FSC-papper och har en beläggning av Grön PE (eller bio-PE). De två största fördelarna med grön PE är att det är ett plastmaterial som är baserat på 100% förnybara resurser och materialet är återvinningsbart. Hitta bägarna här

Information om pappersbägare

Nic's pappersbägare är tillverkade under ansvar för människa och miljö. 

Var rädd om miljön, välj rätt pappersbägare. När du köper en bägare från Nic ska du vara säker på att den kommer från ett ansvarfullt skogsbruk som innebär att det tar hänsyn till människa och miljö. Här nedan kan du läsa mer om vilka certifieringar våra bägare har för att uppnå de resultaten. FSC står för Forest Stewardship Council är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.Företag som följer FSC:s regler och standarder får märka sina produkter med FSC:s varumärke och bli certifierade. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.Därför väljer Nic dessa bägare.


Läs mer på FSC hemsida

BRC Globala standarden för livsmedelssäkerhet (på engelska Global Standard for Food Safety) har utvecklats av British Retail Consortium (BRC), som är en organisation för de största detaljhandelskedjorna i Storbritannien. Standarden är godkänd av detaljhandelsorganisationen Global Food Safety Initiative (GFSI).HACCP är basen i arbetet, men det finns även långtgående krav på kvalitetsledningssystem, processtyrning, lokaler och personal. BRC Globala Standarden för livsmedelssäkerhet vänder sig till processindustri och förädlare. BRC Globala Standarden för lagring och distribution vänder sig till lager, grossister och distributörer. 

Läs mer på BRC

Våra hållbara Nic eco-pappersbägare (20-104, 20-105, 20-106) är tillverkade av FSC-papper och har en beläggning av Grön PE (eller bio-PE). De två största fördelarna med grön PE är att det är ett plastmaterial som är baserat på 100% förnybara resurser och materialet är återvinningsbart. Hitta bägarna här
// JavaScript source code