Överst på sidan
Återförsäljare & partners
Vi vill nå ut med våra glasstillbehör till hela landet. Till varje glassbar. Stor som liten. Mitt i storstan eller på landsbygden. För att kunna göra det använder vi oss av återförsäljare. Vi har avtal med de största aktörerna på marknaden. Det gör att du som har en glassbar eller restaurang ofta kan beställa våra produkter samtidigt med glassen och andra livsmedel. Det är för oss en enorm styrka. Inom den egna organisationen finns en hel del kunskap om ingredienser till exempelvis glass och bageri. 
Candeco Confektyr, C:et i Nic, är experten på strössel. Idun Industri, vårt moderbolag, har en lång historia som producent av topping, bland annat. Frima Vafler besitter en enorm kunskap i produktion och sourcing av våfflor. Där vi inte har egen produktion tar vi in externa producenter och samarbetspartners som passerar vårt kvalitetsmässiga nålsöga. Samtidigt ser vi till att deras kompetens tillför ett mervärde till konceptet Nic – allt för din glass. 
Återförsäljare & partners
Vi vill nå ut med våra glasstillbehör till hela landet. Till varje glassbar. Stor som liten. Mitt i storstan eller på landsbygden. För att kunna göra det använder vi oss av återförsäljare. Vi har avtal med de största aktörerna på marknaden. Det gör att du som har en glassbar eller restaurang ofta kan beställa våra produkter samtidigt med glassen och andra livsmedel. Det är för oss en enorm styrka. Inom den egna organisationen finns en hel del kunskap om ingredienser till exempelvis glass och bageri. 
Candeco Confektyr, C:et i Nic, är experten på strössel. Idun Industri, vårt moderbolag, har en lång historia som producent av topping, bland annat. Frima Vafler besitter en enorm kunskap i produktion och sourcing av våfflor. Där vi inte har egen produktion tar vi in externa producenter och samarbetspartners som passerar vårt kvalitetsmässiga nålsöga. Samtidigt ser vi till att deras kompetens tillför ett mervärde till konceptet Nic – allt för din glass. 
// JavaScript source code