SCOOP Affisch till trottoarpratare

Artikelnummer49-040
Affischer (B1) att sätt upp i butik alternativt "trottoarpratare". Mått: 700 x 1000 mm. Material: Papper
Förhandsgranska utskrift