Kvalitet och miljö

Vi på Nic vill vara en ansvarsfull och långsiktig samarbetspartner. Därför har vi en treårig hållbarhetsstrategi med FNs och Orklas miljömål som grund.

Läs mer om Orklas strategi här: orkla.com/sustainability

Säkra produkter

Trygga produkter (ursprungsland, spårbarhet, dokumentation o.s.v.)
Symboler som visar våra hållbara produkter.
Vi följer Orkla Allergen Management Guidelines
Godkända leverantörer enligt Orklas kvalitetsmål. 

Hållbara inköp

Hållbara råvaror och hållbart producerade produkter. (UTZ, RSPO, Fairtrade o.s.v.)
Friskare hav och reducerar därför antalet engångsartiklar i plast.
100% återanvändbara eller återvinningsbara förpackningar år 2025, t.ex. strösselpåsar. 

Miljö

Reducering av matavfall och minska matsvinnet.
Minskade koldioxidutsläpp och reducering av vårt "carbon footprint".
Endast FSC-märkt och återvunnet papper i bägare och kartonger.
100% fossilfri energi år 2021 för lager och produktion. 

Social hållbarhet

Jämställda och rättvisa arbetsvillkor för de anställda.
Säkra arbetsplatser utan skador med en vision om 0% skador (EHS).
Ansvarsfull arbetsgivare med nöjda medarbetare.
Bidra till mångfald och minska utanförskap. 

Välmående

Naturliga ingredienser.
Veganska produkter.
Palmoljefria produkter.
Produkter med reducerad sockerhalt.
Produkter fria från AZO-färger.

Några av alla våra hållbara produkter

Cirkulär ekonomi i fokus

Kristoffer Enander är Sustainability Manager hos Nic-gruppen. Vi fick en pratstund med honom för att få veta lite mer om hans arbete.

Vad gör en Sustainability Manager?

– Jag ansvarar för att driva Nics strategiska hållbarhetsarbete framåt, läs mer om strategin ovan. Annat som ingår i min roll är att koordinera och kommunicera Nics hållbarhetsarbete och driva olika projekt. Jag agerar också som rådgivare och bollplank till mina medarbetare i organisationen.

Vad fokuserar Nic-gruppen på just nu i hållbarhetsarbetet?

– Just nu arbetar vi med att reducera antalet engångsartiklar i plast, enligt SUP-direktivet. Vi försöker att hitta hållbara alternativ tillsammans med våra leverantörer där många olika aspekter vägs in, till exempel CO2-avtryck.

– Vi vill jobba nära våra kunder för att göra skillnad. Ett konkret exempel på detta är att vi hjälpt en av våra största kunder att anpassa sin förpackning och göra den mer hållbar. Tack vare detta arbete så har deras förbrukning av plast, papper och vatten reducerats rejält. Resultatet visar -700kg plast/år, -700kg kartong/år och -10 000m3 vatten/år.

Det pratas mycket om "cirkulär ekonomi", vad är det och hur ser ni på det i Nic-gruppen?

– Fritt översatt, från Ellen MacArthur Foundation, baseras "cirkulär ekonomi" på principerna att designa bort avfall och föroreningar, hålla produkter och material i användning, samt regernerera naturliga system. Med andra ord innebär "cirkulär ekonomi" ett fokus på att eliminera avfall och det ständiga användandet av resurser. Detta ska göras genom att överge det traditionella linjära tankesättet som innebär "take-make-waste", till att fokusera på att återanvända, dela, reparera, renovera och återvinna för att skapa ett "stängt system", från engelskans "closed loop system". Detta ska resultera i ett minimalt användander av resurser och minmalt skapande av avfall, föreningar och CO2-utsläpp.

”Man ska kunna unna sig en god glass med Nic-tillbehör och känna sig trygg med att vi tar ansvar för miljön.” 

– Inom Nic och Orkla är cirkulär ekonomi ett av de ämnen som står högst upp på agendan. Det är det som står många av våra val, framförallt när det kommer till förpackningar och val av olika material.

Hur arbetar Nic-gruppen med att minska ert CO2-avtryck?

–  Vi arbetar aktivt med att kartlägga befintliga produkters CO2-avtryck och vi har ett verktyg inom Orkla för att kartlägga detta på internproducerade varor.

– Innan vi lanserar en ny produkt frågar vi alltid leverantören efter dokumentation som visar CO2-avtrycket, till exempel en LCA-analys. Detta kan vara avgörande om vi lanserar produkten eller inte.

– Man ska kunna unna sig en god glass med Nic-tillbehör och känna sig trygg med att vi tar ansvar för miljön, avslutar Kristoffer Enander.


Kristoffer Enander

Sales Director & 

Nic Sustainability Manger

kristoffer.enander@nicice.se
Tel: +46 70 239 78 78

Alla våra pappersbägare är certifierade enligt FSC

FSC står för Forest Stewardship Council är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och papper. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen också på lång sikt kan ge de här nyttigheterna. De som deltar i FSC vill frivilligt bidra till detta.

Alla våra pappersbägare är certifierade enligt FSC.

Läs mer på FSC hemsida.

Läs mer om våra pappersbägare.

Miljöarbetet

Företagen inom Nic Group ska förvalta och utveckla verksamheten med långsiktig hänsyn till människor, djur och miljö. Genom att ständigt förbättra rutiner och minska miljöbelastningen bidrar vi till en hållbar utveckling på jorden.

Det gör vi genom att:
  • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor inom företagen. Vi diskuterar miljöfrågorna löpande och väger in miljöaspekter i våra arbetsuppgifter.
  • Påverka, ställa krav och samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer.
  • Ständigt ha en dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.
  • Minimera de negativa effekterna på miljön från våra transporter, dels genom effektivisering och dels genom lämpliga val av transportmedel.
  • Källsortera avfall i enlighet med kommunens källsorteringsprogram.
Utöver detta ska Nic Group uppfylla lag- och myndighetskrav beträffande miljön och sträva efter att göra detta med god marginal samt bidra till uppfyllandet av de nationella miljömålen. Den inställningen ska genomsyra allt arbete inom Nic. Är det några övriga frågor kring vår organisation och hur vi arbetar så hör gärna av er till oss eller kika in på Orklas hemsida för att få veta mer gällande vårt arbete med kvalitet och miljö.

Kvalitetsarbetet

Hos företagen i Nic Group är kvalitet av stor vikt i arbetet. Målsättningen är att leverera korrekt och stabil produktkvalitet. Det gör vi genom att upprätthålla goda rutiner i hela värdekedjan.

Eftersom Nimatopaal är en del av Orkla-koncernen implementerar företaget Orkla Foods Safety Standard (OFSS). Den standarden bygger på BRC (British Retail Consortium Standard) och har samma minimumkrav som säkrar att kunder känner trygghet vid köp av produkter under varumärket Nic. Dessutom så är även allergenhantering en styrande grundförutsättning inom koncernen och Orkla Allergen Management Guidlines ger oss ramar för hantering av allergener.