Information om pappersbägare


Nics pappersbägare är tillverkade under ansvar för människa och miljö.

Var rädd om miljön, välj rätt pappersbägare. När du köper en bägare från Nic ska du vara säker på att den kommer från ett ansvarfullt skogsbruk som innebär att det tar hänsyn till människa och miljö. Här nedan kan du läsa mer om vilka certifieringar våra bägare har för att uppnå de resultaten.

FSC står för Forest Stewardship Council är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.Företag som följer FSC:s regler och standarder får märka sina produkter med FSC:s varumärke och bli certifierade. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.
Därför väljer Nic dessa bägare.
Läs mer på FSC hemsida.


BRC Globala standarden för livsmedelssäkerhet (på engelska Global Standard for Food Safety) har utvecklats av British Retail Consortium (BRC), som är en organisation för de största detaljhandelskedjorna i Storbritannien. Standarden är godkänd av detaljhandelsorganisationen Global Food Safety Initiative (GFSI).
HACCP är basen i arbetet, men det finns även långtgående krav på kvalitetsledningssystem, processtyrning, lokaler och personal. BRC Globala Standarden för livsmedelssäkerhet vänder sig till processindustri och förädlare. BRC Globala Standarden för lagring och distribution vänder sig till lager, grossister och distributörer.
Läs mer på brc


Förpackningar eller produkter som har "OK kompost märket" garanteras som biologiskt nedbrytbara i en industriell komposteringsanläggning. Detta gäller för alla komponenter, bläck och tillsatser. Läs mer på Vinçotte 

Nedbrytbar bägare

Våra Bio-choice bägare (20-100 t o m 103) är nedbrytbara i organiskt material.
Beroende på var produkten slängs, mikrobaktivitet, med/utan syre, fuktnivå samt  omgivande temperatur så varierar nedbrytningstiden.
Vid tester av denna Bio-choice bägares nedbrytbarhet har moget/väl nedbrutet och återvunnet organiskt material, från kommunalt fast avfall, använts (där optimal syre, fukt och värme-nivå) hållits. Det organiska materialet har placerats i ett statiskt komposteringskärl tillsammans med den nedbrytbara bägaren.

I den ovan beskrivna miljön har följande nedbrytbarhet noterats:
 Temperatur (°C) % av produkten som är nedbruten samt antal dagar
 Nedbrytbara bägare
i temperatur 58 (+/- 2 grader)
 Samtliga nedbrutna till 100 % vid max 180 dgr.
 Annat referensmaterial med samma egenskaper i temperatur 58 (+/- 2 grader) 70 % nedbruten efter 45 dgr.

Laddar
Laddar