Information med anledning av utbrottet av Covid-19 (Corona)

Med anledning av den uppkomna situationen kring Corona bevakar och följer Nic/Nimatopaal de riktlinjer och rekommendationer fastställda av Orkla AS, WHO och Folkhälsomyndigheten.

Produktion & Leveranser

I dagsläget har vi inga stora förseningar i vare sig produktion eller leveranser. Vi bevakar och analyserar utvecklingen löpande för att snabbt kunna förutse eventuella bristsituationer eller förseningar.
Enligt Livsmedelsverket finns det ingenting som tyder på att viruset kan spridas via livsmedel eller drycker. Det finns heller inga indikationer på att viruset skulle kunna spridas via paket eller dokument.

Medarbetare & Samarbetspartners

För att säkerställa våra medarbetares och samarbetspartners hälsa har extra försiktighetsåtgärder vidtagits såsom vid inleveranser/hämtning av gods, att kundkontakter tas via telefon/mail, inga mässor eller resor genomförs och inga externa besök tas emot i våra lokaler. Om någon av våra medarbetare visar minsta sjukdomssymptom stannar man hemma för att minska smittspridning.

Vi uppdaterar våra riktlinjer allteftersom nya direktiv och rekommendationer kommer från Orkla AS, WHO och Folkhälsomyndigheten.
På Tillväxtverket hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar i din verksamhet på grund av covid-19-utbrottet

Har du frågor kring våra åtgärder kontakta oss på info@nicice.se

Information med anledning av utbrottet av Covid-19 (Corona)

Med anledning av den uppkomna situationen kring Corona bevakar och följer Nic/Nimatopaal de riktlinjer och rekommendationer fastställda av Orkla AS, WHO och Folkhälsomyndigheten.

Produktion & Leveranser

I dagsläget har vi inga stora förseningar i vare sig produktion eller leveranser. Vi bevakar och analyserar utvecklingen löpande för att snabbt kunna förutse eventuella bristsituationer eller förseningar.
Enligt Livsmedelsverket finns det ingenting som tyder på att viruset kan spridas via livsmedel eller drycker. Det finns heller inga indikationer på att viruset skulle kunna spridas via paket eller dokument.

Medarbetare & Samarbetspartners

För att säkerställa våra medarbetares och samarbetspartners hälsa har extra försiktighetsåtgärder vidtagits såsom vid inleveranser/hämtning av gods, att kundkontakter tas via telefon/mail, inga mässor eller resor genomförs och inga externa besök tas emot i våra lokaler. Om någon av våra medarbetare visar minsta sjukdomssymptom stannar man hemma för att minska smittspridning.

Vi uppdaterar våra riktlinjer allteftersom nya direktiv och rekommendationer kommer från Orkla AS, WHO och Folkhälsomyndigheten.
På Tillväxtverket hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar i din verksamhet på grund av covid-19-utbrottet

Har du frågor kring våra åtgärder kontakta oss på info@nicice.se