Med fokus på hållbarhet

Vi på Nic vill vara en ansvarsfull och långsiktig samarbetspartner. Därför tar vi nu nästa steg
i vårt hållbarhetsarbete.

FNs och Orklas miljömål 2025 ligger som grund till vår strategi och är givetvis ett viktigt verktyg för oss vid lansering av nya produkter. Här nedan kan ni kortfattat läsa om vad vi på Nic gör idag. Vill ni veta mer om vårt mijöarbete eller om Orklas stategi, läs mer på www.orkla.com/sustainability 

Nedan hittar ni de lanseringar som vi gör inför 2020.


Hållbara nyheter 2020


Ekologisk topping


Hållbara  ingredienser!  I  vårt  sortiment  vill vi försäkra oss om att ingredienserna är hållbara  och  hållbart  producerade.  Därför  strävar  vi  efter  palmoljefria  produkter,  att  den  kakao  vi  använder  är  UTZ-certifierad  och  att  produkterna  inte  innehåller  AZO-färger.

Trygga produkter! Våra kunder ska känna sig  trygga  när  det  gäller  både  ätbara  och  icke ätbara produkter, d.v.s. ursprungsland, spårbarhet, dokumentation o.s.v. Vi  använder  oss  av  våra  symboler  (se  sid  2)  och Orkla Allergen Management Guidelines

Reducering  av  matavfall!  Vi  vill  ta  ansvar  för att minska matsvinnet. Ett led i detta är att titta på innovativa lösningar gällande t.ex. håll-barheten på våra produkter.

Minskade koldioxidutsläpp! Vi vill minska våra koldioxidutsläpp, d.v.s. vårt ”carbon foot-print”. Bl.a. försöker vi välja kortaste resvägen för våra produkter, optimera våra förpackning-ar så att vi transporterar så lite luft som möjligt och samdistribuera när den möjligheten finns

Godkända leverantörer! För att säkerställa leveranser av säkra, hållbara produkter strävar vi efter att alla våra leverantörer ska vara god-kända enligt Orklas kvalitetsmål.

Friskare hav! Vi vill ha friskare hav. Ett steg i detta är att reducera antalet engångsartiklar i plast. Därför väljer vi att lansera sugrör i pap-per, skedar i trä och fler ätbara produkter som inte skadar ekosystemen om de råkar hamna i naturen.

Förpackningar som kan återvinnas! Vi  vill  ha  förpackningar i vårt  sortiment  som  kan återvinnas. Därför lanserar vi nu Nic Eco cups.  Dessa  pappersbägare  är  gjorda  av  FSC-godkänt papper och grön PE. Grön PE är baserat på 100 % förnybara råvaror samti-digt som det går att återvinna

Jämställda  och  rättvisa arbetsvillkor för de anställda

Säkra arbetsplatser utan skador (EHS)

Ansvarsfull arbetsgivare med nöjda med-arbetare

Bidra till mångfald och minska  utanför-skap

Laddar
Laddar